Váš partner pre komplexné dodávky a služby elektroinštalácii

NAŠE OPRÁVNENIA A KVALIFIKÁCIE:

 • Vlastníme Oprávnenie vydané Technickou inšpekciou a.s., Bratislava o odbornej spôsobilosti na výrobu, montáž, opravu a údržbu, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení elektrických s napätím do 35 kV aj pre objekty s nebezpečenstvom výbuchu a zdvíhacích zariadení.
 • Naši elektromontéri sú odborne vyškolený pre všetky práce v predmete činnosti pôsobenia spoločnosti.
 • Vlastníme Certifikát ZSE a.s. „Aliančný partner elektromontážnych a elektroinštalačných prác“
 • Vlastníme certifikát firmy Raychem / Tyco na montáž káblových spojok a koncoviek VN a NN.
 • Sme vyškolený a kvalifikovaný v oblasti dodávok vykurovacích systémov Raychem a Devi.
 • Vlastníme oprávnenie na vyhotovenie protipožiarnych upchávok a protipožiarnych náterov káblových trás systémom HILTI.
 • Sme zmluvnými partnermi s výrobcami transformátorových staníc s firmou HARAMIA.
 • Sme zmluvnými partnermi firmy TECHNIA pri zabezpečovaní inštalácii elektrocentrál Geko a Eisemann.
 • Sme kvalifikovaný na vykonávanie montáže, údržby a opráv kotlov značky ELEKO.
 • Vykonávame servis na dodané ohrievače vody od výrobcu DZ Dražice s.r.o.
 • Sme členmi združenia EKOLAMP Slovakia – Združenie výrobcov a distribútorov svetelnej techniky.