Váš partner pre komplexné dodávky a služby elektroinštalácii

PONÚKANÉ PRODUKTY:

Silnoprúdové rozvody a zariadenia:

 • Transformátorové stanice
 • VN Rozvody do 22kV
 • Uzemnenia a bleskozvody
 • NN Rozvody
 • Technologická elektroinštalácia
 • Stavebná elektroinštalácia
 • Záložné zdroje /UPS, elektrocentrála/
 • Vonkajšie osvetlenie

Slaboprúdové rozvody a zariadenia:

 • Sieťové a telekomunikačné systémy
 • Zabezpečovacie a kamerové systémy
 • Požiarna signalizácia
 • Evakuačný rozhlas
 • Meranie a regulácia

PONÚKANÉ SLUŽBY:

Rozsah poskytovaných služieb v rámci ponúkaných produktov:

 • Energetické poradenstvo viac tu»
 • Odborná a technická príprava
 • Návrh osvetlenia
 • Projektovanie elektro silnoprúd - NN
 • Odborné prehliadky a skúšky, viac tu»
 • Zaškolenie obsluhy
 • Servis, opravy a údržba
 • Zemné práce
 • Prenájom montážnej plošiny
 • Termovízne meranie viac tu»
 • Vytýčenie káblových trás a lokalizácia porúch
 • Prenájom kancelárskych priestorov