Váš partner pre komplexné dodávky a služby elektroinštalácii

NAJVÝZNAMNEJŠIE REFERENCIE:

 • Komplexná elektroinštalácia prevádzkových a výrobných priestorov veľkofarmy Pigagro Bruty s.r.o.
 • vyhotovenie elektrickej inštalácie v časti Varňa ako súčasti projektu SK300 v Kappa Štúrovo, a. s.
 • Rekonštrukcia elektroinštalácie na prevádzke zberový papier Smurfit Kappa Štúrovo a.s.
 • Rekonštrukcia elektroinštalácie v sklade flutingu s protipožiarnym systémom Tyco,
 • Dodávka a montáž elektroinštalácie a bleskozvodu pre hotel Thermal Štúrovo,
 • Rekonštrukcia vonkajšieho osvetlenia obce Pastovce, Nána, Obid, Kamenica nad Hronom
 • Elektroinštalácia supermarketu TESCO v Nových Zámkoch
 • Rekonštrukcia administratívnej budovy Smurfit Kappa Štúrovo, a.s.
 • Obnova vonkajšieho osvetlenia areálu Smurfit Kappa Štúrovo, a.s.
 • Vybudovanie NN a VO rozvodov v chatovej oblasti termálneho kúpaliska Vadaš s.r.o. Štúrovo.
 • Dodávka a montáž elektroinštalácie pre Wellness centrum Patince
 • Rekonštrukcia osvetlenia vo výrobnej haly Smurfit Kappa Obaly Štúrovo a.s.
 • RIMO s.r.o. - dodávka a montáž elektroinštalácie pre výrobné haly a kancelárske priestory
 • Rekonštrukcia elektroinštalácie nemocnice Komárno vrátane operačných sál
 • Dodávka a montáž 22kV VN káblovej prípojky a transformátora 630kVA pre ČOV Štúrovo
 • Dodávka a montáž 22kV VN káblovej prípojky a transformátora 250kVA pre ČOV Hurbanovo
 • Dodávka a montáž elektroinštalácie pre objekt: Čerpacia stanica PHM – Hurbanovo
 • Komplexná dodávka a montáž elektroinštalácie pre rekreačné chaty v areáli Termálne kúpalisko, Vadaš