Váš partner pre komplexné dodávky a služby elektroinštalácii

REVÍZIE - ODBORNÉ PREHLIADKY A SKÚŠKY:

Ponúkame naše služby v oblasti revízií - odborných prehliadok a skúšok VTZ – elektrických pre našich zmluvných partnerov, spoločností a fyzických osôb v rozsahu priemyselných, administratívnych a občianskych objektov:

  • Pravidelné odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení do 35 kV v objektoch triedy A a B,
  • Pravidelné odborné prehliadky a odborné skúšky bleskozvodov,
  • Pravidelné odborné prehliadky a odborné skúšky káblových prípojok VN a NN ,
  • Pravidelné odborné prehliadky a odborné skúšky transformátorových staníc,
  • Pravidelné odborné prehliadky a odborné skúšky uzemňovacích sústav,
  • Pravidelné odborné prehliadky a odborné skúšky zdvíhacích zariadení,
  • Kontroly protipožiarnej bezpečnosti elektrických zariadení,
  • Kontroly ručného a prenosného elektrického náradia.